JKP "ČAČAK" Čačak
 
  Untitled Document
Interaktivna mapa pristupacnosti
Vesti:
21.07.2015. BESPLATAN POZIV na 0800-102-032

Na osnovu Ugovovora o pristupu i pruzanju usluge "BESPLATAN POZIV" platforme inteligentnih mreza, zakljucenog dana 21.07.2015. godine u Beogradu izmedju Preduzeca za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograd, i JKP "Cacak" Cacak, preptlatnik JKP "Cacak" Cacak uveo je besplatan broj u cilju pruzanja usluge svojim korisnicima grejanja.

Besplatan poziv korisnici mogu obaviti na broj 0800-102-032, sa maksimalnim trajanjem govorne poruke od 60 sekundi.

11.06.2015. Usvojen Izvestaj o poslovanju JKP Cacak za 2015. godinu

Na sednici Skupstine grada Cacka koja je odrzana 9, 10. i 11. juna 2015 usvojen je izvestaj o poslovanju JKP Cacak za 2015. godinu. Odluku o usvajanju mozete pogledati OVDE, a Izvestaj mozete pogledati OVDE.

13.01.2015. Usvojen program poslovanja JKP Čačak za 2015. godinu

Na 39. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 29, 30. decembra 2014. godine i 8, 12. i 13. januara 2015. većinom glasova prisutnih odbornika usvojen je Program poslovanja JKP Čačak za 2015. godinu.

Program poslovanja JKP Čačak za 2015. godinu možete pogledati OVDE.

20.11.2014. Pregled pokazatelja u prva tri kvartala 2014.

Na osnovu pokazatelja poslovanja preduzeća u prva tri kvartala 2014.god., može se sumirati sledeće:

- finansijski izveštaji pokazali su da je preduzeće poslovalo pozitivno i da je uspostavljena dobra finansijska ravnoteža.

- Republičkoj direkciji za robne rezerve vraćeno je 309.544kg ulja za loženje (mazuta), po osnovu Ugovora o zajmu br.338-1853/2013-02.

- Radi regulisanja naplate dužnika i starih potraživanja za utrošenu toplotnu energiju, zaključeni su brojni sporazumi o reprogramu sa dužnicima, što je takođe uticalo na ostvareni neto dobitak.

- U okviru programa "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji IV faza", završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji magistralnog vrelovoda i ogranaka od magistralnog vrelovoda u ulici Nemanjinoj i Bulevaru Oslobođenja, Bulevaru Vuka Karadžića, Kosovskom vencu i u ulici Svetozara Markovića. Izvršenom zamenom delova vrelovoda značajno su smanjeni gubici na distributivnoj mreži i ostvarena je kvalitetnija predaja toplotne energije potrošačima.

Pregled pokazatelja u prva tri kvartala 2014. Pregled pokazatelja u prva tri kvartala 2014. Pregled pokazatelja u prva tri kvartala 2014.

- U Gradskoj toplani je izvršen redovni remont kotlova i to rekonstrukcija zadnjeg membranskog dela kotla KIRKA, kapaciteta 10 MW, kao i rekonstrukcija ozida kotla MKV, kapaciteta 35MW. Radovima na remontu je obezbeđeno povećanje stepena efikasnosti rada kotlova i sigurnosti proizvodnje toplotne energije.

- U redovnom remontu podstanicama izvršena je uspešna priprema uređaja i opreme za tekuću grejnu sezonu.

- Remontom i redovnim održavanjem uređaja i opreme toplotnih izvora i podstanica i radovima na rekonstrukciji distributivne mreže ostvaren je znatno viši stepen korisnosti kompletnog sistema grejanja grada Čačka.

Pregled pokazatelja u prva tri kvartala 2014.

20.05.2014. Prodaja putem javnog nadmetanja

Na osnovu odluke Nadzornog odbora JKP "Cacak" Cacak broj 2287/4 i 2287/3 od 13.05.2014. godine JKP "Cacak" Cacak oglasava prodaju putem javnog nadmetanja.

Preuzmite OVDE ceo dokument.

28.12.2013. Usvojen program i plan JKP "Cacak" za 2014.

Na sednici Skupština grada Čačka koja je održana 28.12.2014. usvojen je Program poslovanja JKP Čačak za 2014. godinu. Program možete pogledati OVDE.

Na istoj sednici usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni usluge grejanja. Nove cene će se primenjivati od 01.01.2014. i možete ih videti u donjim tabelama.

Cena usluga grejanja varijabilni deo (din/kWh)
Kategorija kupca Cena po kategoriji
Stambeni
6,07 din/kWh
Poslovni
9,11 din/kWh

Cena usluga grejanja fiksni deo (din/m2)
Kategorija kupca Cena po kategoriji
Stambeni
27,40 din/m2
Poslovni
41,10 din/m2

Cena usluga grejanja fiksni deo (din/kW)
Kategorija kupca Cena po kategoriji
Stambeni
196,43 din/kW
Poslovni
294,64 din/kW

Sve cene su prikazane sa uračunatim PDV-om od 10%.

29.11.2013. Izabran direktor JKP "Cacak"

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana 31. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“ br. 119/2012), člana 63. stav 1. tačka 11. Statuta grada Čačka („Sl. list grada Čačka“ br. 3/2008, 8/2013 i 22/2013) i člana 43. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak („Sl. list grada Čačka“ br. 15/2013),

Skupština grada Čačka, na sednici održanoj 29. novembra 2013. godine, donela je

REŠENJE
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
ZA GREJANJE „ČAČAK“ ČAČAK

1. Obrad Stevanović, dipl. inženjer metalurgije, imenuje se za direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak, na period od četiri godine.

2. Imenovani je dužan da stupi na rad u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

3. Ovo rešenje je konačno.

4. Rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom listu grada Čačka“, a sa obrazloženjem i na internet stranici grada Čačka.

Integralni tekst resenja mozete procitati OVDE

10.09.2013. Izgled racuna za fizicka lica po pocetku primene novog Tarifnog sistema
01.09.2013. Obavestenje za pravna i fizicka lica o pocetku primene novog Tarifnog sistemia

 

 

24.04.2013. Promotivni spot za novi tarifni sistem

Poštovani korisnici,

Pogledajte spot kojim se promoviše početak primene novog tarifnog sistema naplate po potrošnji.

22.04.2013. Usvojen Izveštaj o poslovanju za 2012.
Skupština grada Čačka usvojila je na 14. sednici Izveštaj o poslovanju JKP "Čačak" za period 01.01.2012. - 31.12.2012. Izveštaj možete preuzeti na stranici Izveštaji i planovi.
09.04.2013. JKP "Čačak" dobilo rešenje u Ministarstvu gradjevine da ispunjava uslove za izdavanje energetskih pasoša za objekte visokogradnje

Ministar građevinarstva i urbanizma u Vladi Republike Srbije Velimir Ilić uručio je danas dozvole predstavnicima 31 građevinske firme za izdavanje prvih energetskih pasoša za objekte u Srbiji. Rešenja o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje dobile su firme iz 14 opština u Srbiji među kojima je i JKP "Čačak".

 

28.02.2013. Skupština grada usvojila Program rada JKP Čačak za 2013. godinu i odobrila novu cenu grejanja

Na sednici Skupština grada Čačka koja je održana 28.02.2013. usvojen je Program poslovanja JKP Čačak za 2013. godinu. Program možete pogledati OVDE.

Na istoj sednici usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni usluge grejanja. Nove cene će se primenjivati od 01.03.2013. i možete ih videti u donjim tabelama.

Cena usluge grejanja po m2
93.87 din/m2

Cena usluga grejanja varijabilni deo (din/kWh)
Kategorija kupca Cena po kategoriji
Stambeni
5,75 din/kWh
Poslovni
8,63 din/kWh

Cena usluga grejanja fiksni deo (din/m2)
Kategorija kupca Cena po kategoriji
Stambeni
26,90 din/m2
Poslovni
40,35 din/m2

Cena usluga grejanja fiksni deo (din/kW)
Kategorija kupca Cena po kategoriji
Stambeni
192,85 din/kW
Poslovni
289,28 din/kW

Sve cene su prikazane sa uračunatim PDV-om od 8%.

Odluka o davanju saglasnosti na cene grejanja
Kliknite za uvećanje

 
 
Untitled Document

[Početna] [Istorijat preduzeća] [Analiza poslovnog okruženja] [Resursi] [Kadrovi] [Cenovna strategija] [Pozicioniranje i promocija]
[Gradska toplana] [Toplana Šumadija] [Toplana Ljubić Kej] [Kotlarnica Vinara]
[Obrasci i formulari] [Dokumenti][Izveštaji i planovi][Kontakt] [Pohvale, žalbe] [Podaci]