JKP "ČAČAK" Čačak
 
  Untitled Document
Interaktivna mapa pristupacnosti
Vesti:
28.10.2016. Radovi na kotlarnici PROSVETA

U cilju obezbeđenja kvalitetnijeg snabdevanja toplotnom energijom postojećih korisnika usluge grejanja na adresi Prvi oktobar br.10 (Aneks A i Aneks B), korisnika na adresi Ljubićka 5 i Ljubićka bb, koji su bili priključeni na postojeću mazutnu kotlarnicu „Prosveta“ smeštenu u podrumskoj etaži objekta u ulici Prvi oktobar br.10, kao i priključenje i toplotno snabdevanje novog korisnika objekta Zavoda za medicinu rada, JKP „Čačak“ Čačak započelo je izgradnju toplotnog izvora „Prosveta“ (gasne kontejnerske energetske centrale radnog naziva „Prosveta“) i priključnog toplovoda.


Dana 28.10.2016.godine započeli su radovi na izgradnji priključnog toplovoda od novoplanirane gasne kontejnerske energetske centrale „Prosveta“ do postojećeg toplovoda, prema Rešenju o građevinskoj dozvoli broj ROP-CAC-25251-CPIH-2/2016 od 10.10.2016.god. Građevinske radove na iskopu rova za polaganje cevi, manipulaciju cevi i cevnih elemenata na terenu i sve ostale prateće građevinske radove izvodi preduzeće „Tatović“ d.o.o. Čačak. Mašinske radove na izgradnji toplovoda izvode ovlašćena lica JKP „Čačak“ Čačak.


Prelazi preko saobraćajnica izvode se u svemu prema Elaboratu postavljanja saobraćajne signalizacije i to u betonskim kanaletama sa armirano betonskim pločama, koje mogu izdržati opterećenje od težine saobraćajnih sredstava.
Predviđeno je da predmetni toplovod ne ometa saobraćaj niti da ugrožava stabilnost postojeće saobraćajnice, kao ni bezbednost i režim saobraćaja. Pri vođenju cevi toplovoda poštuju se minimalno dozvoljena rastojanja pri ukrštanju cevi predmetnog toplovoda sa energetskim mrežom, a sve prema dobijenim tehničkim uslovima u Rešenju o lokacijskoj dozvoli broj 353-337/14-IV-2-01 od 13.03.2015.god. i Zaključku rešenom u Gradskoj upravi za urbanizam grada Čačka broj 353-337/14-IV-2-01, dana 23.02.2016.god.


Radovi na izgradnji novoplanirane kontejnerske gasne kotlarnice „Prosveta“ započeli su izgradnjom trapeznih temeljnih stopa dana 28.11.2016.godine. Izvođač radova je konzorcijum WIESMANN - „Alfaco inženjering“ d.o.o. Čačak. U toku je izgradnja potrebnih priključaka za predmetni objekat.

Planirani završetak radova očekuje se do kraja 2016.godine.

01.10.2016. Cene usluga JKP "Cacak" Cacak koje se primenjuju od 01.10.2016.
Cena usluga grejanja varijabilni deo (din/kWh)
Kategorija kupca Cena po kategoriji
Stambeni
5,97 din/kWh
Poslovni
7,47 din/kWh

 

Cena usluga grejanja fiksni deo (din/m2)
Kategorija kupca Cena po kategoriji
Stambeni
27,40 din/m2
Poslovni
34,25 din/m2

 

Cena usluga grejanja fiksni deo (din/kW)
Kategorija kupca Cena po kategoriji
Stambeni
196,43 din/kW
Poslovni
245,53 din/kW

Sve cene su prikazane sa uračunatim PDV-om od 10%.

12.01.2016. Usvojen program i plan JKP "Cacak" za 2016.

Na sednici Skupština grada Čačka koja je održana 25, 28 i 29.12.2015. i 11. i 12.01.2016. usvojen je Program poslovanja JKP Čačak za 2016. godinu. Program možete pogledati OVDE.

21.07.2015. BESPLATAN POZIV na 0800-102-032

Na osnovu Ugovovora o pristupu i pruzanju usluge "BESPLATAN POZIV" platforme inteligentnih mreza, zakljucenog dana 21.07.2015. godine u Beogradu izmedju Preduzeca za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograd, i JKP "Cacak" Cacak, preptlatnik JKP "Cacak" Cacak uveo je besplatan broj u cilju pruzanja usluge svojim korisnicima grejanja.

Besplatan poziv korisnici mogu obaviti na broj 0800-102-032, sa maksimalnim trajanjem govorne poruke od 60 sekundi.

11.06.2015. Usvojen Izvestaj o poslovanju JKP Cacak za 2015. godinu
Na sednici Skupstine grada Cacka koja je odrzana 9, 10. i 11. juna 2015 usvojen je izvestaj o poslovanju JKP Cacak za 2015. godinu. Odluku o usvajanju mozete pogledati OVDE, a Izvestaj mozete pogledati OVDE.
10.09.2013. Izgled racuna za fizicka lica po pocetku primene novog Tarifnog sistema
24.04.2013. Promotivni spot za novi tarifni sistem

Poštovani korisnici,

Pogledajte spot kojim se promoviše početak primene novog tarifnog sistema naplate po potrošnji.

09.04.2013. JKP "Čačak" dobilo rešenje u Ministarstvu gradjevine da ispunjava uslove za izdavanje energetskih pasoša za objekte visokogradnje

Ministar građevinarstva i urbanizma u Vladi Republike Srbije Velimir Ilić uručio je danas dozvole predstavnicima 31 građevinske firme za izdavanje prvih energetskih pasoša za objekte u Srbiji. Rešenja o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje dobile su firme iz 14 opština u Srbiji među kojima je i JKP "Čačak".

 

 
 
Untitled Document

[Početna] [Istorijat preduzeća] [Analiza poslovnog okruženja] [Resursi] [Kadrovi] [Cenovna strategija] [Pozicioniranje i promocija]
[Gradska toplana] [Toplana Šumadija] [Toplana Ljubić Kej] [Kotlarnica Vinara]
[Obrasci i formulari] [Dokumenti][Izveštaji i planovi][Kontakt] [Pohvale, žalbe] [Podaci]