Извештаји и планови

Одлука о давању сагласноти на програм пословања ЈКП ”Чачак” Чачак

Одлука Надзорног одбора за програм пословања за 2018. годину

План и програм пословања за 2018. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01-30.09.2017год.

Измене и допуне програма пословања за 2017.годину

Одлуке за други квартал

Праћење реализација Програма пословања за други квартал 2017. године

Програм пословања за 2017. годину

Извештај ЈКП ”Чачак” Чачак 2016

Коначан извештај 2016

Извештај о праћењу годишњег програма пословања за  I квартал 2017

Први квартал ФИ. 2016 – реализација плана

Други квартал ФИ. 2016 – реализација плана

Трећи квартал ФИ. 2016 – реализација плана

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.06.2016.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.09.2016.

Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015.

Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2016. годину

Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2015. годину

Програм пословања ЈКП Чачак за 2016. годину

Извештај о пословања ЈКП Чачак у периоду од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. године

Програм пословања ЈКП Чачак за 2015. годину

Известај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.

Програм пословања ЈКП Чачак за 2014. годину

Известај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012.

Програм пословања ЈКП Чачак за 2013. годину

Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011.

Програм пословања ЈКП Чачак за 2012. годину