17. 01. 2018.Набавка услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима, број ЈН 01-МВУ/2018

Позив

Конкурсна документација

12. 01. 2018. Набавка услуге обезбеђења објекта, број ЈН 09-МВУ/2018

Позив

Конкурсна документација

05. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 15/1-МВД/2017

Обавештење о закљученом уговору

04. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 09/2-МВД/2017.

Обавештење о закљученом уговору

27. 12. 2017. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 15/1-МВД/2017

Одлука о додели уговора

26. 12. 2017. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 06-МВУ/2017

Обавештење о закљученом уговору

22. 12. 2017. Одлука о додели уговора за ЈН 09/2-МВД/2017

Одлука о додели уговора

12. 12. 2017. Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстаница, број ЈН 09/2-МВД/2017

Позив

Конкурсна документација

12. 12. 2017.Обавештење о обустави поступка јавне набавке број ЈН 15-МВД/2017

Обавештење о обустави поступка

12. 12. 2017. Одлука о обустави поступка јавне набавке број ЈН 15-МВД/2017.

Одлука обустави поступка

12. 12. 2017. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 за јавну набавку број: ЈН 05-МВД/2017.

Обавештење о закљученом уговору

06. 12. 2017. Одлука о додели уговора за јавну набавку број: ЈН 06-МВУ/2017.

Одлука о додели уговора

05. 12. 2017. Одлука о обустави поступка јавне набавке број ЈН 09/1 - МВД/2017

Одлука о обустави поступка

05. 12. 2017. Обавештење о закљученом уговору за ЈН 08 - МВД/2017

Обавештење о закљученом уговору

30. 11. 2017. Набавка машинског материјала за магацинску резерву, број 15-МВД/2017

Позив

Конкурсна документација

20. 11. 2017. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 08 - МВД/2017

Одлука о додели уговора

17. 11. 2017. Обавештење о обустави поступка јавне набавке број ЈН 09 - МВД/2017

Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке – 2017. година

23. 11. 2017. Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстанице, број 09/1-МВД/2017-Поновљен поступак

Позив

Конкурсна документација

23. 11. 2017. Набавка услуге сервисирања циркулационих пумпи, број ЈН 06-МВУ/2017

Позив

Конкурсна документација

07. 11. 2017. Набавка електро материјала , број ЈН 08-МВД/2017

Позив

Конкурсна документација

17. 11. 2017. Одлука о обустави поступка јавне набавке број ЈН 09 - МВД/2017

Одлука о обустави поступка

11. 10. 2017. Одлука о дедели уговора за ЈН 05 - МВД/2017

Одлука о додели уговора

02. 11. 2017. Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстаница ,број ЈН 09-МВД/2017

Позив

Конкурсна документација

25. 10. 2017. Oбавештење о закљученом уговору за ЈН 05 - МВД/2017

25. 10. 2017. Oбавештење о закљученом уговору за ЈН 05 - МВУ/2017

Обавештење о закљученом уговору

17. 10. 2017. Oбавештење о закљученом уговору за Партију 1 за ЈН 05 - МВУ/2017

Обавештење о закљученом уговору

26. 09. 2017. Одлука о дедели уговора за набавку услуге сервиса горионика , број ЈН 05МВУ/2017

Одлука о додели уговора

15. 09. 2017. Набавка услугe сервиса горионика ЈН 05-МВУ/2017

Позив

Конкурсна документација

22. 09. 2017. Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02МВД/2017

Обавештење о закљученом уговору

18. 09. 2017. Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04-МВД/2017

Обавештење о закљученом уговору

23. 08. 2017. Набавка грађевинских услуга број ЈН 01-МВУ/2017

Конкурсна документација

Позив

11. 09. 2017. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 за набавку ЈН 04-МБД/2017

Обавештење о закљученом уговору

04. 09. 2017. Oдлука о додели уговора JН 1-MВУ/2017 -Набавка грађевинских услуга

Одлука о додели уговора -грађевински радови

30. 08. 2017. Обавештење о закљученом уговору JН 11-MВУ/2017 -Набавка осигурања радника и имовине

Обавештење о закљученом уговору-Осигурање

28. 08. 2017. Одлука о додели уговора за JН 02-MВД/2017

Одлука о додели уговора- Набавка горива за службене аутомобиле

28. 08. 2017. Одлука о додели уговора за JН 04-MВД/2017

Одлука о додели уговора- канцеларијски материјал и тонери

23. 08. 2017. питања и одговори у вези јавне набавке мале вредности број ЈН 02-МВД/2017

питања и одговори у вези јавне набавке

18. 08. 2017.Набавка горива за службене аутомобиле

Конкурсна документација

Позив

16. 08. 2017.Набавка канцеларијског материјала и тонера

Конкурсна документација

Позив

03. 08. 2017. Одлука о додели уговора за JН 11-MБУ/2017

Одлука о додели уговора

27. 07. 2017. Обавештење о закљученом уговору за JН 02ОПР/2017

Обавештење

25. 07. 2017. Обавештење о закљученом уговору за JН 05ОПД/2017

Обавештење

24. 07. 2017. Набавка услуга осигурања радника и имовине ЈН 11-МВУ/2017

Конкурсна документација

Позив

12. 07. 2017. Одлука о додели уговора за ЈН 02ОПР/2017 - Набавка грађевинских радова на изградњи и реконструкцији топловода.

Одлука о додели Уговора

04. 07. 2017. Одлука о додели Уговора за - ЈН 05ОПД/2017

Одлука о додели Уговора

14. 06. 2017. Обавештење о закљученом уговору - ЈН 10МВУ/2017 - Набавка услуге партерног уређења Топлане Љубић кеј и Градске топлане.

Обавештење о закљученом Уговору

09. 06. 2017. Обавештење о потписаном уговору за ЈН 01-МВД/2017 - Набавка средстава за хемијску припрему воде

Обавештење о потписаном Уговору

07. 06. 2017. Јавна набавка у отвореном поступку број ЈН 02-ОПР/2017 - Набавка грађевинских радова на изградњи и реконструкцији топловода.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

06. 06. 2017. Одлука о додели уговора за ЈН 10 МВУ/2017 - Набавка услуге партерног уређења Топлане Љубић кеј и Градске топлане

Одлука о додели Уговора

29. 05. 2017. Јавна набавка у отвореном поступку број ЈН 05-ОПД/2017- Набавка материјала за реконструкцију топловода

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

25. 05. 2017. Измена конкурсне документације ЈН 10МВУ/2017

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

23. 05. 2017. Одлука о додели за ЈН 01-МВД/2017 - Набавка средстава за хемијску припрему воде

Одлука о додели Уговора

23. 05. 2017. Појашњење конкурсне документације ЈН 10МВУ/2017

Измењена конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

17.05.2017. Набавка партерног уређења Топлане Љубић кеј и Градске топлане

Позив за партерно уређење

Конкурсна документација

11.05.2017. Конкурсна документација ЈН 01MVD-2017 - Набавка средстава за хемијску припрему воде

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација ЈН 01MVD-2017

10. 05. 2017. Одлука о додели уговора - Набавка услуге сервиса и овере мерила утрошака топлотне енергије

Одлука о додели Уговора

24.04.2017. Одлука о додели уговора - Набавка услуге сервиса и овере мерила утрошака топлотне енергије у подстаницама

Одлука о додели Уговора

18.04.2017. Измењена конкурсна документација ЈН 08МВУ-2017

Измењена конкурсна документација ЈН 08МВУ – 2017

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

18.04.2017. Питања и одговори везани за конкурсну документацију ЈН 08МВУ-2017

Питања и одговори везани за конкурсну документацију ЈН 08МВУ-2017

05.04.2017. Набавка услуге сервиса и овере мерила утрошака топлотне енергије у подстаницама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

20.03.2017. Одлука ЈН

Правилник о ближем уређивању поступка Јавне набавке у ЈКП ”Чачак” Чачак

Одлука Надзорног одбора о ближем уређивању поступка Јавне набавке у ЈКП ”Чачак” Чачак

16.03.2017. Обавештење о закљученом Уговору - ХТЗ Опрема

Обавештење о закљученом Уговору

03.03.2017. Обавештење о закљученом Уговору - Набавка услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима

Обавештење о закљученом Уговору

01.03.2017. Одлука о додели уговора - Лична заштитна средства

Одлука о додели Уговора

22.02.2017. Одлука о додели уговора - Набавка услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима

Одлука о додели Уговора

17.02.2017. Измењена конкурсна ЈН 03-МВД/ 2017 - Набавка личних заштитних средстава

Измењена конкурсна ЈН 03МВД / 2017

17.02.2017. Питања и одговори - Лична заштитна средства

Питања и одговори – Лична заштитна средства

14.02.2017. Питања и одговори - Јавна набавка ХТЗ опреме

Питања и одговори – Јавна набавка ХТЗ опреме

10.02.2017. Јавна набавка ЈН 03-МВД/ 2017 - Набавка личних заштитних средстава

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

10.02.2017. Јавна набавка ЈН 02-МВУ/ 2017 - Набавка услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима

Комкурсна документација

Позив за подношење понуде