Директор сектора техничких послова
Владимир Кандић
vladimir.kandic@jkpcacak.co.rs
032/ 322-618
032/ 324-420