Извештај о завршеној грејној сезони 2016/17

Грејна сезона 2016/17 почела је 03.10.2016.године, а планирани завршетак је око 20.04.2017.године. Производња и дистрибуција топлотне енергије у грејној сезони 2016/17 протекла је у стабилном режиму без већих проблема, иако су месец децембар 2016.године и јануар 2017.године били најхладнији месеци у задњих 15 година. Просечна спољна средња температура, према подацима мерења из нашег диспечерског центра, износила је за децембар 2016.године 0,9ᵒС, а у јануару 2017.године износила је -4,2ᵒС. Мерење температуре је вршено на сваки сат сваког дана у грејној сезони од 4h до 21h радним данима, или до 24h празником, односно од стартовања до искључења топлотног извора. Просечна температура за грејну сезону 2016/17, према подацима наших мерења, износила је око 5,4ᵒС, што одговара просечној температури за грејну сезону 2011/12. која је до ове грејне сезоне била најхладнија у претходних 15 година. Настали проблеми у топлотним изворима и на дистрибутивној мрежи, у току ове грејне сезоне, санирани су у најкраћем року и корисници нису осетили смањен квалитет испоруке топлотне енергије као ни дуже прекиде у току дана кад је рађена интервенција у испоруци топлотне енергије. У току грејне 2016/17.године остварен је максималан број грејних дана. Потрошња горива у овој грејној сезони указује на повећану енергетску ефикасност топлотне опреме енергетског субјекта, потпуне примене тарифног система и квалитета рада запослених у нашем предузећу.