Извршене активности у циљу припреме грејне сезоне 2017/2018. године

Након завршетка грејне сезоне 2016/2017. год, у летњем периоду, а у циљу успешног стартовања грејне сезоне 2017/2018.год, запослени у Техничком сектору ЈКП „Чачак“ Чачак обавили  су следеће активности:

 • У оквиру тарифног система извршено је баждарење мерних уређаја, које се врши на сваких пет година (125ком);
 • У оквиру инспекцијских надзора котлова, које се врши на сваких 10 год, извршено је испитивање котлова у котларници „Шумадија“ (3 х 5MW), kao и у Градској топлани (котао 35MW и котао 50MW);
 • У оквиру одржавања дистибутивне мреже извршена је замена око 300m трасе на локацијама:
  • насеље „Винара“, крак ка градском бедему у Пиговој улици
  • насеље „7.јули“, крак од Кнеза Васе Поповића бр.10 до Светозара Марковића бр.59
  • насеље „Авенија липа“, крак од магистралног вода у ул.Булевара Вука Караџића до зграде на адреси Булевара Вука Караџића бр.9
  • насеље „Авенија липа“, крак од магистралног вода у ул.Булевара Вука Караџића до зграде на адреси Стоје Тошића  бр.8
 • У оквиру текућег одржавања топлотне опреме купаца и отклањања кварова на секундарним инсталацијама извршено је пражњење система у 70 топлотних подстаница;
 • Магистрални топловод је напуњен до 20.09.2017.год. и топлотни извори су спремни за старт грејне сезоне.
 • Да би неометано започео старт предстојеће грејне сезоне предвиђене су и следеће активности:
  • да се до 01.10.2017.год. заврши пуњење разводних секундарних мрежа и инсталација (пуњење зграда);
  • да се до 05.10.2017.год. заврше редовни сервиси сигурносних вентила у котларницама, испитивање унутрашних гасних инсталација, атести димњака, испитивање детектора за гас и испитивање противпожарних централа;
  • да се до 05.10.2017.год. заврше редовни сервиси сигурносних вентила у котларницама, испитивање унутрашних гасних инсталација, атести димњака, испитивање детектора за гас и испитивање противпожарних централа;