ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИКА О ПРИМЕНИ ЦЕНЕ УСЛУГА ГРЕЈАЊА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018

Обавештавамо кориснике услуга грејања да се цена топлотне енергије за грејну сезону 2017/2018 годину неће мењати. На основу потписаног Уговора за снадбевање гасом са Јавним предузећем Србијагас цена гаса је повећана у доларима за око 11%. Због стабилног курса долара цена услуга грејања ће остати непромењена. Предузеће покушава да сталном рационализацијом трошкова пословања, повећањем енергетске ефикасности и техничке опремљености, као и повећањем наплате застарелих потраживања, задржи постојећу цену услуга грејања иако дође до повећања курса долара у наредном периоду.

Према Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снадбевања крајњег купца топлотном енергијом предлог за промену цене топлотне енергије због пораста варијабилног дела цене може да буде поднет у случају када се укупна цена енергената повећа за више од 3%, а обавезно уколико се смањи за више од 5%.