ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ГРЕЈАЊА О ПРОМЕНИ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА

Обавештавамо кориснике који желе да се прикључе на систем грејања да је висина накнада за прикључење на систем грејања смањена са 3.000,00 динара по w инсталисане снаге и да сада износи 1.000,00 динара по 1кw инсталисане снаге (без ПДВ-а). Нова одлука о промени висине накнаде за прикључење на систем грејања се примењује од 07.07.2017. године.

Висина накнаде за прикључење на систем грејања је изједначена и за правна и за физичка лица.