Почетак грејне сезоне 2017/18.

Грејна сезона 2017/2018.год. успешно је стартовала 07.10.2017.године без већих техничких проблема дистрибутивног система, захваљујући ефикасној припреми грејне сезоне. Захтеви за потрошњом топлотне енергије у постојећим објектима дистрибутивног система прилагођени су радом аутоматике у топлотно предајним станицама објеката и сходно спољној температури вршена је испорука топлотне енергије за крајње кориснике. Службе предузећа су биле, у најкраћим могућим роковима, доступне захтевима корисника.

У октобру је просечна спољна температура била 12,8⁰С. Предузеће је, у циљу производње потребне количине топлотне енергије за кориснике на дистрибутивном систему, потрошило око 400.000Nm³ гаса и око 5.000kg мазута, при чему је остварена разлика 18% између произведене и предате енергије.

У новембру је просечна спољна температура била 7,4⁰С. За процес производње и дистрибуције топлотне енергије до крајњих корисника, предузеће је потрошило око 1.076.000 Nm³ гаса и око 15.500kg мазута, при чему је остварена разлика 11% између произведене и предате енергије. У овом месецу је предузеће извршило мањи број интервенција на дистрибутивној мрежи (на старијим деловима мреже) и то у најкраћем могућем року.