Радови на Градској топлани и Топлани Шумадија

У Градској топлани и у Топлани Шумадија вршен је инспекцијски преглед од стране надлежног органа. Испитивани су котлови на притисак, а и извршена су одређена мерења дебљина цеви котла.  Свих пет котлова испунило је захтев за испитним притиском.

На крају грејне сезоне демонтирани су мерачи топлотне енргије и послати су на баждарење.

Сви мерачи су испитани и баждарени од стране надлежне установе и биће пре почетка грејне сезоне враћени у подстанице.