Радови на топлани Љубић Кеј

На  топлани Љубић кеј увелико се изводе радови на партерном уређењу дворишта топлане. Припремају се нове стазе и нове зелене површине.

За заливање зелених површина изводи се заливни систем који користи бунарску воду.

Уз ограду и стазе планирана је декоративна расвета.