УПУСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ МОЈ РАЧУН

Апликација „мој рачун“ доступна је на сајту ЈКП „Чачак“ Чачак од 25.09.2017. гиодине и иста омогућава купцима-корисницима услуга грејања увид у укупно стање дуга са пресеком стања обавеза на претходни дан у односу на дан траженог захтева.

Корисници услуга грејања апликацији мој рачун могу приступити уношењем корисничког имена и лозинке. Корисничко име и лозинка се преузима у просторијама предузећа у служби рачуноводства или служби наплате уз претходну писменеу сагласност корисника.