Цене услуга грејања

Категорија купца Цена по категорији
Стамбени 5,44 дин/kWh
Пословни 6,26 дин/kWh
Категорија купца Цена по категорији
Стамбени 26,36 дин/m2
Пословни 30,31 дин/m2
Категорија купца Цена по категорији
Стамбени 188,95 дин/kW
Пословни 217,30 дин/kW

Цена очитавања и расподела испоручене топлотне енергије за пословни и стамбени простор износи 255,00 динара по једном очитавању, месечно.

На цене услуге грејања се обрачунава ПДВ од 10%.