Цене услуга грејања

Категорија купца Цена по категорији
Стамбени 5,91 дин/kWh
Пословни 6,79 дин/kWh
Категорија купца Цена по категорији
Стамбени 24,91 дин/m2
Пословни 31,14 дин/m2
Категорија купца Цена по категорији
Стамбени 178,57 дин/kW
Пословни 223,21 дин/kW