Документи

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ОЧИТАВАЊА  И РАСПОДЕЛЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КРАЈЊЕ КУПЦЕ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАСТУПАЈУЋУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

ОДЛУКА О ПРОИЗВОДЊИ, ДИСТРИБУЦИЈИ И СНАДБЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

(„Службени лист града Чачка“ број 13/2019)

Oдлука o вредности коефицјената за тарифну групу „пословни простор“

Oдлука о утврђивању цена за испоручену топлотну енергију

ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Одлука о одобравању стимулације

Биографије чланова Надзорног одбора

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање ”Чачак” Чачак са Законом о јавним предузећима

Одлука о вредности коефицјента за тарифну групу „Пословни простор“

Одлука о давању сагласности на одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП ”Чачак” Чачак

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка

Тарифни систем за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије града Чачка

Извештај независног ревизора

Лиценце

Лиценца за обављање енергетске делатности дистрибуције топлотне енергије

Лиценца за обављање енергетске делатности производње топлотне енергије

Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевање топлотном енергијом

Лиценца за обављање енергетске делатности управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију