Извештаји и планови

Одлуку о давању сагласности на програм буџетске помоћи ЈКП “ЧАЧАК“ ЧАЧАК за 2023. годину

Одлука о давању сагласности на програм пословања ЈКП “ЧАЧАк“ ЧАЧАК за 2023. ГОДИНУ

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ЧАЧАК, ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2022.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.ГОДИНУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-30.06.2022.ГОДИНЕ

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК 2021.ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.03.2022.ГОДИНЕ

ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2022.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУДЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2022.ГОДИНУ

ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ ИМОВИНЕ И КАПИТАЛА НА ДАН 01.01.2021.ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020 ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.ГОДИНЕ – 31.12.2020.ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ОДЛУКА

ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНЕ

ОДЛУКА

ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020.ГОДИНЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

 ОДЛУКА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ

 ОДЛУКА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗА ПРИКЉУЧНУ СНАГУ И ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ КРАЈЊИМ КУПЦИМА

 ОДЛУКА

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ  2020.ГОДИНЕ

 ОДЛУКА

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ  2020.ГОДИНЕ

 ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ

 ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА I КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ

ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА IV КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ

 ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

 ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2019.ГОДИНУ

 ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2019.ГОДИНУ

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2019.ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019.ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2018.ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУ

ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018-30.06.2018.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2017.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018-31.03.2018.ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2017.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА  2017.ГОДИНУ

Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018.годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из периода програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.год.

Одлука о давању сагласноти на програм пословања ЈКП ”Чачак” Чачак

Одлука Надзорног одбора за програм пословања за 2018. годину

План и програм пословања за 2018. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01-30.09.2017год.

Измене и допуне програма пословања за 2017.годину

Одлуке за други квартал

Праћење реализација Програма пословања за други квартал 2017. године

Програм пословања за 2017. годину

Извештај ЈКП ”Чачак” Чачак 2016

Коначан извештај 2016

Извештај о праћењу годишњег програма пословања за  I квартал 2017

Први квартал ФИ. 2016 – реализација плана

Други квартал ФИ. 2016 – реализација плана

Трећи квартал ФИ. 2016 – реализација плана

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.06.2016.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.09.2016.

Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015.

Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2016. годину

Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2015. годину

Програм пословања ЈКП Чачак за 2016. годину

Извештај о пословања ЈКП Чачак у периоду од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. године

Програм пословања ЈКП Чачак за 2015. годину

Известај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.

Програм пословања ЈКП Чачак за 2014. годину

Известај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012.

Програм пословања ЈКП Чачак за 2013. годину

Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011.

Програм пословања ЈКП Чачак за 2012. годину