Извештаји и планови

 ОДЛУКА

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ  2020.ГОДИНЕ

 ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ

 ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА I КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ

ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА IV КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ

 ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

 ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2019.ГОДИНУ

 ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2019.ГОДИНУ

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2019.ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019.ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2018.ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУ

ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018-30.06.2018.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2017.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018-31.03.2018.ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2017.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА  2017.ГОДИНУ

Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018.годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из периода програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.год.

Одлука о давању сагласноти на програм пословања ЈКП ”Чачак” Чачак

Одлука Надзорног одбора за програм пословања за 2018. годину

План и програм пословања за 2018. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01-30.09.2017год.

Измене и допуне програма пословања за 2017.годину

Одлуке за други квартал

Праћење реализација Програма пословања за други квартал 2017. године

Програм пословања за 2017. годину

Извештај ЈКП ”Чачак” Чачак 2016

Коначан извештај 2016

Извештај о праћењу годишњег програма пословања за  I квартал 2017

Први квартал ФИ. 2016 – реализација плана

Други квартал ФИ. 2016 – реализација плана

Трећи квартал ФИ. 2016 – реализација плана

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.06.2016.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.09.2016.

Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015.

Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2016. годину

Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2015. годину

Програм пословања ЈКП Чачак за 2016. годину

Извештај о пословања ЈКП Чачак у периоду од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. године

Програм пословања ЈКП Чачак за 2015. годину

Известај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.

Програм пословања ЈКП Чачак за 2014. годину

Известај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012.

Програм пословања ЈКП Чачак за 2013. годину

Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011.

Програм пословања ЈКП Чачак за 2012. годину