10. 01. 2023 - План јавних набавки за 2023. годину

31. 12. 2022 - Јавни позив за избор приватног партнера за реконструкцију система даљинског грејања за производњу топлотне енергије из дрвне био масе

30. 12. 2022 - Измењени план јавних набавки за 2022. годину

29. 04. 2022 - Измењени план јавних набавки за 2022. годину

Преузмите измењени план јавних набавки за 2022. годину

19. 01. 2022 - План јавних набавки за 2022. годину

Преузмите План јавних набавки за 2022. годину

АРХИВА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈКП ”Чачак” Чачак

25. 05. 2021. - Измењени план јавних набавки за 2021. годину

13. 01. 2021. - План јавних набавки за 2021. годину

Преузмите План јавних набавки за 2021. годину у PDF формату

10.12.2020. Набавка материјала за одржавање аутомтике примара подстаница, број ЈН 06-МВД/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

22. 12. 2020 – Одлука о додели Уговора

01. 10. 2020. Набавка услуге сервиса горионика, број ЈН 03-МВУ/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

14. 10 . 2020 – Одлука о додели Уговора

30. 10 . 2020 – Обавештење о закљученом Уговору за Партију 1

30. 10 . 2020 – Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2

28. 09. 2020. Набавка машинског материјала, број ЈН 04-МВД/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

06. 10. 2020 – Измењена конкурсна документација

06. 10. 2020 – Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

16. 10. 2020 – Одлука о доделу Уговора

30. 10. 2020 – Обавештење о закљученом Уговору за Партију 1

04. 11. 2020 – Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2

04. 11. 2020 – Обавештење о закљученом Уговору за Партију 3

21. 09. 2020. Набавка гађевинских радова на замени и изградњи вреловода, јавна набавка број ЈН 01-МВР/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

01. 10. 2020 – Одлука о додели Уговора

14. 10. 2020 – Обавештење о закљученом Уговору

15. 09. 2020. Набавка електро материјала, јавна набавка број ЈН 05-МВД/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом Уговору

21. 08. 2020. Набавка услуге процене вредности, имовине, капитала и обавеза, јавна набавка број ЈН 11-МВУ/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори у вези ЈН

09. 09. 2020 – Одлука о додели Уговора

10. 11. 2020 – Обавештење о закљученом Уговору

22. 07. 2020. Набавка услуге осигурања радника и имовине, јавна набавка број ЈН 07-МВУ/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

24. 07. 2020. – Питања и одговори

04. 08. 2020. – Одлука о додели Уговора

04. 09. 2020. – Обавештење о закљученом Уговору

21. 07. 2020. Набавка горива за службене аутомобиле, јавна набавка број ЈН 01-МВД/2020

06. 08. 2020 – Одлука о додели Уговора

20. 08. 2020 – Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

23. јул 202. – Обавештење о продужењу рока

23. јул 202. – Измењена конкурсна документација

23. јул 202. – Питања и одговори у вези ЈН

24. јул 202. – Питања и одговори у вези ЈН

14. 07. 2020. Набавка изградње гасне котларнице за снабдевање топлотном енергијом ОШ "Вук Караџић", Техничке школе, Музичке школе и Регионалног центра за образовање, јавна набавка број ЈН 404-1/43-2020-II

17. 08. 2020 – Обавештење о обустави поступка за Партију 3

04. 09. 2020 – Обавештење о закљученом Уговору – Партија 4

04. 09. 2020 – Обавештење о закљученом Уговору – Партија 2

04. 09. 2020 – Обавештење о закљученом Уговору – Партија 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

05. 08. 2020 – Питања и одговори

10. 08. 2020 – Питања и одговори

17. 08. 2020 – Одлука о додели Уговора

17. 08. 2020 – Одлука о обустави поступка за Партију 3

30. 06. 2020. Набавка материјала за реконструкцију топловода, јавна набавка број ЈН 03-МВД/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

13. јул 2020. – Обавештење о обустави поступка ЈН 03-МВД-2020 Партија 2

13. јул 2020. – Одлука о обустави поступка ЈН 03-МВД-2020 Партија 2

13. јул 2020. – Одлука о додели Уговора ЈН 03-МВД-2020

27. јул 2020. – Обавештење о закљученом Уговору за Партију 1

30. 06. 2020. Набавка услуге изградње подстанице за Агрономски факултет, јавна набавка број ЈН 06-МВУ/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

13. јул. 2020. Одлука о додели Уговора

24. јул. 2020. Обавештење о закљученом уговору

26. 06. 2020. Набавка и уградња пратеће опреме за котларницу факултети – ОШ Вук Караџић, јавна набавка бој ЈН 07-МВД/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

08. 07. 2020. Одлука о додели Уговора

28. 07. 2020. Обавештење о закљученом Уговору

24. 06. 2020. Набавка горионика од 3MW, јавна набавка број ЈН 09-МВД/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

29. 06. 2020. Питања и одговори у вези јавне набавке

08. 07. 2020. Одлука о додели Уговора

20. 07. 2020. Обавештење о закњученом уговору

24. 06. 2020. Набавка изградње гасне котларнице за ОШ Вук Караџић, Музичку школу и Техничку школу, јавна набавка број ЈН 01-ОПУ/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

26. 06. 2020. Измењена конкурсна документација

26. 06. 2020. Питања и одговори у вези конкурсне документације

23. 07. 2020. Питања и одговори

18. 08. 2020. Одлука о додели Уговора

22. 12. 2020. Одлука о додели Уговора

21. 01. 2021. Обавештење о закљученом Уговору

03. 06. 2020. Набавка и замена цеви другог и трећег пролаза на котлу од 10 MW у Градској топлани, број ЈН 08-МВД/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

15. 06. 2020. – Одлука о додели Уговора

19. 06. 2020. – Одлука о додели Уговора

08. 07. 2020. Обавештење о закљученом Уговору

09. 07. 2020. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

13. 05. 2020. Набавка канцеларијског материјала и тонера, број ЈН 02-МВД/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

25. 05. 2020. Одлука о додели Уговора

04. 05. 2020. Набавка материјала за изградњу топловода за прикључење ОШ "Вук Караџић", Техничке школе, Музичке школе, Регионалног центра за образовање и Агрономског и Техничког факултета, број ЈН 10-МВД/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

14. 05. 2020. – Одлука о додели Уговора

26. 05. 2020. – Обавештење о додели Уговора

19. 03. 2020. Измена конкурсне документације и рока за подношење понуда за јавну набавку број ЈН 01-МВУ/2020

Питања и одговори

Измењена конкурсна документација

Измењен позив

01. 04. 2020 – Одлука о додели Уговора

13. 03. 2020. Набавка телекомуникационих услуга ЈН 01-МВУ/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом Уговору

21. 02. 2020. Набавка услуге сервиса циркуларних пумпи, javna nabavka broj JN 04-MVU/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори у вези јавне набавке број ЈН 04-МВУ/2020

Одлука о додели Уговора за јавну набавку број ЈН 04-МВУ/2020

Обавештење о закљученом Уговора за јавну набавку број ЈН 04-МВУ/2020

07. 02. 2020. Набавка грађевинских услуга на интервенцијама, javna nabavka broj JN 02-MVU/2020

Обавештење о измењеном року за подношење понуда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

27. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 у јавној набавци број ЈН 03-МВД/2019.

Обавештење о закљученом уговору

21. 01. 2020. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 08-МВУ/2020

Одлука о додели уговора

17. 01. 2020. Обавештење о закљученом Уговору за јавну набавку број ЈН 10-МВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

14. 01. 2020. Питања и одговори у вези јавне набавке број ЈН 08-МВУ/2020

Питања и одговори у вези Јавне набавке

10. 01. 2020. Набавка услуге обрзбеђења објекта, број ЈН 08-МВУ/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

08. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 у јавној набавци број ЈН 02-МВУ/2019

Обавештење о закљученом Уговору

31. 12. 2019. Обеваштење о закљученом Уговору за јавну набавку број ЈН 06-МВД/2019.

Обавештење о закљученом Уговору

30. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци број ЈН 05-МВД/2019

Обавештење о закљученом Уговору

20. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору за Партију 4 у јавној набавци број ЈН 04-МВД/2019

Обавештење о закљученом Уговору

25. 12. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 10-МВУ/2019

Одлука о додели уговора

25. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци број ЈН 03-МВД/2019

Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2

25. 12. 2019. Обавештења о закљученом уговору у јавној набавци број ЈН 04-МВД/2019

Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом Уговору за Партију 3

23. 12. 2019. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 у јавној набавци број JН 02-МВУ/2019

Обавештење о закљученом Уговору

19. 12. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 06-МВД/2019

Одлука о додели уговора

17.12. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 05-МВД/2019

Одлука о додели уговора

16.12.2019. Набавка услуге збрињавања опасног отпада од мазута, број ЈН 10-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

16.12. 2019. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 у јавној набавци број ЈН 04-МВД/25019

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

16.12. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 03-МВД/2019

Одлука о додели уговора

09.12.2019. Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстаница

Позив

Конкурсна документација

04.12.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 03-МВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

04.12. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 04-МВД/2019

Одлука о додели уговора

04.12.2019. Набавка електро материјала, јавна набавка број ЈН 05-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

02.12.2019. Набавка делова за горионике, јавна набавка број ЈН 03-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

29.11. 2019.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 02-МВУ/2019

Одлука о додели уговора

22.11.2019.Обавештење о закљученим уговорима у поступку јавне набавке бро ЈН 08-МВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

22.11.2019. Набавка машинског материјала број ЈН 04-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

19.11. 2019.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 03-МВУ/2019

Одлука о додели уговора

18.11.2019. Набавка услуге сервиса горионика, јавна набавка број ЈН 02-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

13.11. 2019.Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН-08 МВУ/2019

Одлука о додели уговора

06.11.2019. Набавка услуге сервисирања циркулационих пумпи број ЈН 03-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

01.11.2019.Набавка услуге израде пројекта мазутне станице Градске топлане са системом за стабилно снабдевање пеном, јавна набавка број ЈН 08-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

28.10.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН-МВД/2019

Обавештење о закљученом уговору

15.10.2019. Обавештење о закњученим уговорима у јавној набавци број ЈН 02-МВД/2019

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.

08.10.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 02- ОПР/2019

Обавештење о закљученом уговору

08.10.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 04- МВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

24.09.2019. Измена конкурсне документације у јавној набавци ЈН 02-МВД/2019

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

24.09.2019.Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара, број ЈН 11-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

20.09.2019.Набавка канцеларијског материјала и тонера ЈН 02-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

16.09. 2019.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН-04 МВУ/2019

Одлука о додели уговора

13.09. 2019. Набавка грађевинских радова на замени и изградњи вреловода Ул.бр.10, Радише Поштића 13, Мила Ивковића 1 и 2, Немањина 31-33

Одлука о додели уговора

03.09.2019. Обавештење о закљученом уговору за набавку горива за службене аутомобиле број JН 01- МВД/2019

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку осигурања радника и имовине број JН 06 МВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 01-ОПД/2019

Обавештење о закљученом уговору

02.09.2019.Набавка опремања подстаница за ОШ "Вук Караџић", "Музичку школу" и "Техничку школу" ЈН 04-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

19.08. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 01-МВД/2019

Одлука о додели уговора

12.08.2019. Набавка грађевинских радова на замени и изградњи вреловода у Улици 10, Радише Поштића 13, Мила Ивковића 1 и 2, Немањина 31-33

Позив

Конкурсна документација

07.08.2019. Набавка горива за службене аутомобиле за јавну набавку број ЈН 01-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

06.08. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 01-ОПД/2019

Одлука о додели уговора

06.08. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 06-MВУ/2019

Одлука о додели уговора

26.07.2019. Набавка услиге осигурања радника имовине, број ЈН 06-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

03.07.2019. Набавка предизолованог материјала за реконструкцију, замену и изградњу вреловода у улици Мила Ивковића 1и2, Немањина 31-33, Радише Поштић 13, и обданиште "Радост" Книћанинова бб

Позив

Конкурсна документација

17.06.2019. TENDER ZA USAID SEEA

TENDER ZA  USAID SEEA

10.06.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавноу набавку број JН 01-MВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

28.05. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 01-MВУ/2019

Одлука о додели уговора

17.05.2019. Набавка грађевинских услуга, број ЈН 1-МВУ/2019

Kонкурсна документација

Позив

23.04.2019. Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци број JН 12-MВД/2019

Обавештење о закљученом уговору

10.04.2019. Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци број JН 10-MВД/2019

Обавештење о закљученом уговору

09.04. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 12-MВД/2019

Одлука о додели уговора

02.04. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 10-MВД/2019

Одлука о додели уговора

27.03.2019. Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке број ЈН 12-МВД/2019.

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

21.03.2019. Набавка опреме за обједињено наплатно место комуналних услуга, број ЈН 12-МВД/2019

Kонкурсна документација

Позив

21.03.2019. Набавка опреме за обједињено наплатно место комуналних услуга, број ЈН 12-МВД/2019

Kонкурсна документација

Позив

19.03.2019. Набавка рачунарске опреме,број ЈН 10-МВД/2019

Kонкурсна документација

Позив

06.02. 2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 07-MВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

30.01. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 07-MВУ/2018

Одлука о додели уговора

18.01.2019. Набавка услуге обезбеђења објекта, јавна набавка број ЈН 07-МВУ/2019

Kонкурсна документација

Поозив