04.12.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 03-МВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

04.12. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 04-МВД/2019

Одлука о додели уговора

04.12.2019. Набавка електро материјала, јавна набавка број ЈН 05-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

02.12.2019. Набавка делова за горионике, јавна набавка број ЈН 03-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

29.11. 2019.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 02-МВУ/2019

Одлука о додели уговора

22.11.2019.Обавештење о закљученим уговорима у поступку јавне набавке бро ЈН 08-МВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

22.11.2019. Набавка машинског материјала број ЈН 04-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

19.11. 2019.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 03-МВУ/2019

Одлука о додели уговора

18.11.2019. Набавка услуге сервиса горионика, јавна набавка број ЈН 02-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

13.11. 2019.Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН-08 МВУ/2019

Одлука о додели уговора

06.11.2019. Набавка услуге сервисирања циркулационих пумпи број ЈН 03-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

01.11.2019.Набавка услуге израде пројекта мазутне станице Градске топлане са системом за стабилно снабдевање пеном, јавна набавка број ЈН 08-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

28.10.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН-МВД/2019

Обавештење о закљученом уговору

15.10.2019. Обавештење о закњученим уговорима у јавној набавци број ЈН 02-МВД/2019

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.

08.10.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 02- ОПР/2019

Обавештење о закљученом уговору

08.10.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 04- МВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

24.09.2019. Измена конкурсне документације у јавној набавци ЈН 02-МВД/2019

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

24.09.2019.Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара, број ЈН 11-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

20.09.2019.Набавка канцеларијског материјала и тонера ЈН 02-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

16.09. 2019.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН-04 МВУ/2019

Одлука о додели уговора

13.09. 2019. Набавка грађевинских радова на замени и изградњи вреловода Ул.бр.10, Радише Поштића 13, Мила Ивковића 1 и 2, Немањина 31-33

Одлука о додели уговора

03.09.2019. Обавештење о закљученом уговору за набавку горива за службене аутомобиле број JН 01- МВД/2019

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку осигурања радника и имовине број JН 06 МВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 01-ОПД/2019

Обавештење о закљученом уговору

02.09.2019.Набавка опремања подстаница за ОШ "Вук Караџић", "Музичку школу" и "Техничку школу" ЈН 04-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

19.08. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 01-МВД/2019

Одлука о додели уговора

12.08.2019. Набавка грађевинских радова на замени и изградњи вреловода у Улици 10, Радише Поштића 13, Мила Ивковића 1 и 2, Немањина 31-33

Позив

Конкурсна документација

07.08.2019. Набавка горива за службене аутомобиле за јавну набавку број ЈН 01-МВД/2019

Позив

Конкурсна документација

06.08. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 01-ОПД/2019

Одлука о додели уговора

06.08. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 06-MВУ/2019

Одлука о додели уговора

26.07.2019. Набавка услиге осигурања радника имовине, број ЈН 06-МВУ/2019

Позив

Конкурсна документација

03.07.2019. Набавка предизолованог материјала за реконструкцију, замену и изградњу вреловода у улици Мила Ивковића 1и2, Немањина 31-33, Радише Поштић 13, и обданиште "Радост" Книћанинова бб

Позив

Конкурсна документација

17.06.2019. TENDER ZA USAID SEEA

TENDER ZA  USAID SEEA

10.06.2019. Обавештење о закљученом уговору за јавноу набавку број JН 01-MВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

28.05. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 01-MВУ/2019

Одлука о додели уговора

17.05.2019. Набавка грађевинских услуга, број ЈН 1-МВУ/2019

Kонкурсна документација

Позив

23.04.2019. Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци број JН 12-MВД/2019

Обавештење о закљученом уговору

10.04.2019. Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци број JН 10-MВД/2019

Обавештење о закљученом уговору

09.04. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 12-MВД/2019

Одлука о додели уговора

02.04. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 10-MВД/2019

Одлука о додели уговора

27.03.2019. Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке број ЈН 12-МВД/2019.

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

21.03.2019. Набавка опреме за обједињено наплатно место комуналних услуга, број ЈН 12-МВД/2019

Kонкурсна документација

Позив

21.03.2019. Набавка опреме за обједињено наплатно место комуналних услуга, број ЈН 12-МВД/2019

Kонкурсна документација

Позив

19.03.2019. Набавка рачунарске опреме,број ЈН 10-МВД/2019

Kонкурсна документација

Позив

06.02. 2019. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 07-MВУ/2019

Обавештење о закљученом уговору

30.01. 2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 07-MВУ/2018

Одлука о додели уговора

18.01.2019. Набавка услуге обезбеђења објекта, јавна набавка број ЈН 07-МВУ/2019

Kонкурсна документација

Поозив

31.12. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 04-MВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору

27.12. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 08-MВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

27.12. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 06/1-MВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

20.12. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 08-MВД/2018

Одлука о додели уговора

18.12. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 06/1-MВД/2018

Одлука о додели уговора

14.12. 2018.Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 07-MВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

12.12. 2018.Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 у јавној набавци број ЈН 05-MВД/2018

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

11.12. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 04-MВУ/2018

Одлука о додели уговора

10.12.2018. Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстаница, јавна набавка број ЈН 08-МВД/2018

Kонкурсна документација

Поозив

07.12.2018. Набавка потрошног машинског материјала за магацинску резерву, јавна набавка бој ЈН 06/1-МВД/2018

Kонкурсна документација

Поозив

05.12. 2018.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 у јавној набавци број ЈН 06-MВД/2018

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

05.12. 2018.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 у јавној набавци број ЈН 05-MВД/2018

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

04.12. 2018.Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 07-MВД/2018

Одлука о додели уговора

30.11.2018. Набавка услуге сервисирања циркулационих пумпи,број ЈН 04-MВУ/2018

Kонкурсна документација

Поозив

30.11. 2018.Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 у јавној набавци број ЈН 03-MВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору

29.11. 2018.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 у јавној набавци број ЈН 06-MВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

22.11.2018. Набавка електро материјала, број ЈН 07-МВД/2018

Kонкурсна документација

Поозив

22.11. 2018.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 у јавној набавци број ЈН 03-MВУ/2018

Обавештење о закљученом уговора за Партију 2

20.11. 2018.Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 05-MВД/2018

Одлука о додели уговора

19.11.2018. Обустава јавне набавке број ЈН 06-МВД /2018 за Партију 1

Обавештење о обустави јавне набавке за Партију 1

Одлука о обустави јавне набавке за Партију 1

19.11. 2018.Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 05-MВД/2018 за Партију 2 и Партију 3

Одлука о додели уговора

14. 11. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 03-МВУ/2018.

Одлука о додели уговора

09.11.2018. Набавка делова за горионике, број ЈН 05-МВД/2018

Kонкурсна документација

Поозив

07.11.2018. Набавка машинског материјала за магацинску резерву број ЈН 06-МВД/2018

Kонкурсна документација

Поозив

05.11.2018.Обавештење о закљученим уговорима у поступку јавне набавке бро ЈН 15-МВД/2018

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

22. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 04/1-МВД/2018

16. 10. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН01/1-МВР/2018.

Одлука о додели уговора

12. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 у јавној набавци ЈН 03-МВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

11. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 у јавнј набавци број ЈН 03-МВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

09. 10. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 04/1-МВД/2018

Одлука о додели уговора

04. 10. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 15-МВД/2018

Одлука о додели уговора

03.10.2018. Набавка грађевинских радова на замени и изградњи вреловода, јавна набавка број 01/1-МВР/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

04. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 02-МВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору

03. 10. 2018. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број ЈН 01-МВР/2018

Обавештење о обустави поступка

03. 10. 2018. Одлука о обустави поступка за јавну набавку број ЈН 01-МВР/2018

Одлука о обустави поступка

02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 јавне набавке број ЈН 04-МВД/2018

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

28.09.2018. Набавка машинског материјала за подстанице број JН 04/1-MВД/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

25. 09. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 03-МВД/2018

Одлука о додели уговора

25. 09. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 02-МВУ/2018

Одлука о додели уговора

21.09.2018. Набавка материјала за потребе одржавања топлотних подстаница Скупштине станара, број ЈН 15-МВД/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

17. 09. 2018.Обавештење о обустави поступка јавне набавке број ЈН 04-МВД/2018 за Партију 2

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију 2

17. 09. 2018. Одлука о обустави поступка јавне набавке за JН 04-MВД/2018 за Партију 2

Одлука о обустави поступка за Партију 2

17. 09. 2018. Одлука о додели уговора за Партију 1 за јавну набавку број ЈН 04-МВД/2018.

Одлука о додели уговора за Партију 1

17. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 02-МВД/2018.

Обавештење о закљученом уговору

14. 09. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 01-МВР/2018.

Одлука о додели уговора

12.09.2018. Набавка грађевинских услуга JН 02-MВУ/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

11.09.2018. Набавка канцеларијског материјала и тонера JН 03-MВД/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

05.09.2018. Набавка грађевински радови на замени и изградњи вреловода ЈН 01- МВР/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде-грађевински

05.09.2018. Набавка материјала за реконструкцију топловода (предизоловане цеви и пратећи материјал) ЈН 04- МВД/2018

Конкурсна документација ЈН 04-МВД/2018

Позив за подношење понуде-машински материјали

05. 09. 2018. Набавка горива за службене аутомобиле ЈН 02-МВД/2018

Одлука о додели уговора – гориво

29. 08. 2018. Одговор на питање у вези јавне набавке ЈН 02-МВД/2018 набавка горива

Одговор на питање у вези набавке горива

29. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору за набавку осигурања радника и имовине ЈН 08-МВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору – осигурање

24.08.2018. Набавка горива за службене аутомобиле број ЈН 02-МВД/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

20. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору Партија 1за јавну набавку број ЈН 12/1-МВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

20. 08. 2018. Oбaвештење о закљученом уговору Партија 2 за јавну набавку број ЈН 12/1-МВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

17. 08. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 12/1-МВД/2018

Одлука о додели уговора

08. 08. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 08-МВУ/2018

Одлука о додели уговора

07.08.2018. Набавка теретног и путничког возила број ЈН 12/1-МВД/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

01. 08. 2018. Обавештење о обустави поступка јавне набавке број ЈН 12 - МВД/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

31. 07. 2018. Одлука о обустави поступка јавне набавке број ЈН 12 - МВД/2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке

26. 07. 2018. Набавка услуге осигурања радника и имовине, број ЈН 08-МВУ/2018

Позив

Конкурсна документација

19. 07. 2018. Набавка теретног и путничког возила

Позив

Конкурсна документација

26. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 19- ОПД/2018

Обавештење о закљученом уговору

22. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 01-МВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

19. 06. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН 19-ОПД/2018

Одлука о додели уговора

12. 06. 2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН - МВД/2018

Одлука о додели уговора

06. 06. 2018.Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 05-МВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору

01. 06. 2018.Измењена конкурсна документација за јавну набавку горионика од 5 mw за котловску јединицу котларнице Љубић кеј, број ЈН 19-ОПД/2018

Измењена конкурсна документација

31. 05. 2018. Набавка средстава за хемијску припрему воде, број ЈН 01-МВД/2018

Позив

Конкурсна документација

10. 05. 2018. Набавка горионика од 5mw за котловску јединицу котларнице Љубић кеј

Позив

Конкурсна документација

04. 05. 2018.Обавештење о потписаном уговору за јавну набавку број ЈН 21-МВД/2018

Обавештење о потписаном уговору

20. 04. 2018.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 05-МВУ/2018

Одлука о закљученом уговору

20. 04. 2018.Обавештење о закљученом уговору за јану набавку број ЈН 07-МВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору

20. 04. 2018.Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 09-МВД/2018

Обавештење о закљученом уговору

12. 04. 2018.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 21-МВД/2018

Одлука о додели уговора

05. 04. 2018.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 07-МВУ/2018

Одлука о додели уговора

05. 04. 2018. Набавка услуге сервиса и овере мерила утрошка топлотне енергије у подстаницама, број ЈН 05-МВУ/2018

Позив

Конкурсна документација

29. 03. 2018.Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 09-МВД/2018

Одлука о додели уговора

29.03.2018. Набавка рачунарске опреме, број ЈН 21-МВД/2018

Позив

Конкурсна документација

23.03.2018. Набавка услуге одржавања апликативног софтвера, број ЈН 07-МВУ/2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 07-МВУ/2018

Позив

Конкурсна документација

22. 03. 2018. Питање и одговори у вези јавне набавке број ЈН 09-МВД/2018

Набавка материјала за реконструкцију аутоматике у подстаницама заменом нових плоча

19.03.2018. Набавка материјала за реконструкцију аутоматике у подстаницама заменом нових плоча, број ЈН 09-МВД/2018.

Позив

Конкурсна документација

20. 02. 2018.Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број JН 01-MВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору

01. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 09 - МВУ/2018

Обавештење о закљученом уговору

17. 01. 2018.Набавка услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима, број ЈН 01-МВУ/2018

Позив

Конкурсна документација

29. 01. 2018. Одлука о доделли уговора за јавну набавку број ЈН 01-МВУ/2018

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12. 01. 2018. Набавка услуге обезбеђења објекта, број ЈН 09-МВУ/2018

Позив

Конкурсна документација

05. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 15/1-МВД/2017

Обавештење о закљученом уговору

04. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 09/2-МВД/2017.

Обавештење о закљученом уговору

27. 12. 2017. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 15/1-МВД/2017

Одлука о додели уговора

26. 12. 2017. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 06-МВУ/2017

Обавештење о закљученом уговору

22. 12. 2017. Одлука о додели уговора за ЈН 09/2-МВД/2017

Одлука о додели уговора

12. 12. 2017. Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстаница, број ЈН 09/2-МВД/2017

Позив

Конкурсна документација

12. 12. 2017.Обавештење о обустави поступка јавне набавке број ЈН 15-МВД/2017

Обавештење о обустави поступка

12. 12. 2017. Одлука о обустави поступка јавне набавке број ЈН 15-МВД/2017.

Одлука обустави поступка

12. 12. 2017. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 за јавну набавку број: ЈН 05-МВД/2017.

Обавештење о закљученом уговору

06. 12. 2017. Одлука о додели уговора за јавну набавку број: ЈН 06-МВУ/2017.

Одлука о додели уговора

05. 12. 2017. Одлука о обустави поступка јавне набавке број ЈН 09/1 - МВД/2017

Одлука о обустави поступка

05. 12. 2017. Обавештење о закљученом уговору за ЈН 08 - МВД/2017

Обавештење о закљученом уговору

30. 11. 2017. Набавка машинског материјала за магацинску резерву, број 15-МВД/2017

Позив

Конкурсна документација

20. 11. 2017. Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 08 - МВД/2017

Одлука о додели уговора

17. 11. 2017. Обавештење о обустави поступка јавне набавке број ЈН 09 - МВД/2017

Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке – 2017. година

23. 11. 2017. Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстанице, број 09/1-МВД/2017-Поновљен поступак

Позив

Конкурсна документација

23. 11. 2017. Набавка услуге сервисирања циркулационих пумпи, број ЈН 06-МВУ/2017

Позив

Конкурсна документација

07. 11. 2017. Набавка електро материјала , број ЈН 08-МВД/2017

Позив

Конкурсна документација

17. 11. 2017. Одлука о обустави поступка јавне набавке број ЈН 09 - МВД/2017

Одлука о обустави поступка

11. 10. 2017. Одлука о дедели уговора за ЈН 05 - МВД/2017

Одлука о додели уговора

02. 11. 2017. Набавка материјала за одржавање аутоматике примара подстаница ,број ЈН 09-МВД/2017

Позив

Конкурсна документација

25. 10. 2017. Oбавештење о закљученом уговору за ЈН 05 - МВД/2017

25. 10. 2017. Oбавештење о закљученом уговору за ЈН 05 - МВУ/2017

Обавештење о закљученом уговору

17. 10. 2017. Oбавештење о закљученом уговору за Партију 1 за ЈН 05 - МВУ/2017

Обавештење о закљученом уговору

26. 09. 2017. Одлука о дедели уговора за набавку услуге сервиса горионика , број ЈН 05МВУ/2017

Одлука о додели уговора

15. 09. 2017. Набавка услугe сервиса горионика ЈН 05-МВУ/2017

Позив

Конкурсна документација

22. 09. 2017. Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02МВД/2017

Обавештење о закљученом уговору

18. 09. 2017. Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04-МВД/2017

Обавештење о закљученом уговору

23. 08. 2017. Набавка грађевинских услуга број ЈН 01-МВУ/2017

Конкурсна документација

Позив

11. 09. 2017. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 за набавку ЈН 04-МБД/2017

Обавештење о закљученом уговору

04. 09. 2017. Oдлука о додели уговора JН 1-MВУ/2017 -Набавка грађевинских услуга

Одлука о додели уговора -грађевински радови

30. 08. 2017. Обавештење о закљученом уговору JН 11-MВУ/2017 -Набавка осигурања радника и имовине

Обавештење о закљученом уговору-Осигурање

28. 08. 2017. Одлука о додели уговора за JН 02-MВД/2017

Одлука о додели уговора- Набавка горива за службене аутомобиле

28. 08. 2017. Одлука о додели уговора за JН 04-MВД/2017

Одлука о додели уговора- канцеларијски материјал и тонери

23. 08. 2017. питања и одговори у вези јавне набавке мале вредности број ЈН 02-МВД/2017

питања и одговори у вези јавне набавке

18. 08. 2017.Набавка горива за службене аутомобиле

Конкурсна документација

Позив

16. 08. 2017.Набавка канцеларијског материјала и тонера

Конкурсна документација

Позив

03. 08. 2017. Одлука о додели уговора за JН 11-MБУ/2017

Одлука о додели уговора

27. 07. 2017. Обавештење о закљученом уговору за JН 02ОПР/2017

Обавештење

25. 07. 2017. Обавештење о закљученом уговору за JН 05ОПД/2017

Обавештење

24. 07. 2017. Набавка услуга осигурања радника и имовине ЈН 11-МВУ/2017

Конкурсна документација

Позив

12. 07. 2017. Одлука о додели уговора за ЈН 02ОПР/2017 - Набавка грађевинских радова на изградњи и реконструкцији топловода.

Одлука о додели Уговора

04. 07. 2017. Одлука о додели Уговора за - ЈН 05ОПД/2017

Одлука о додели Уговора

14. 06. 2017. Обавештење о закљученом уговору - ЈН 10МВУ/2017 - Набавка услуге партерног уређења Топлане Љубић кеј и Градске топлане.

Обавештење о закљученом Уговору

09. 06. 2017. Обавештење о потписаном уговору за ЈН 01-МВД/2017 - Набавка средстава за хемијску припрему воде

Обавештење о потписаном Уговору

07. 06. 2017. Јавна набавка у отвореном поступку број ЈН 02-ОПР/2017 - Набавка грађевинских радова на изградњи и реконструкцији топловода.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

06. 06. 2017. Одлука о додели уговора за ЈН 10 МВУ/2017 - Набавка услуге партерног уређења Топлане Љубић кеј и Градске топлане

Одлука о додели Уговора

29. 05. 2017. Јавна набавка у отвореном поступку број ЈН 05-ОПД/2017- Набавка материјала за реконструкцију топловода

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

25. 05. 2017. Измена конкурсне документације ЈН 10МВУ/2017

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока

23. 05. 2017. Одлука о додели за ЈН 01-МВД/2017 - Набавка средстава за хемијску припрему воде

Одлука о додели Уговора

23. 05. 2017. Појашњење конкурсне документације ЈН 10МВУ/2017

Измењена конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

17.05.2017. Набавка партерног уређења Топлане Љубић кеј и Градске топлане

Позив за партерно уређење

Конкурсна документација

11.05.2017. Конкурсна документација ЈН 01MVD-2017 - Набавка средстава за хемијску припрему воде

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација ЈН 01MVD-2017

10. 05. 2017. Одлука о додели уговора - Набавка услуге сервиса и овере мерила утрошака топлотне енергије

Одлука о додели Уговора

24.04.2017. Одлука о додели уговора - Набавка услуге сервиса и овере мерила утрошака топлотне енергије у подстаницама

Одлука о додели Уговора

18.04.2017. Измењена конкурсна документација ЈН 08МВУ-2017

Измењена конкурсна документација ЈН 08МВУ – 2017

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Питања и одговори везани за конкурсну документацију ЈН 08МВУ-2017

18.04.2017. Питања и одговори везани за конкурсну документацију ЈН 08МВУ-2017

05.04.2017. Набавка услуге сервиса и овере мерила утрошака топлотне енергије у подстаницама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

20.03.2017. Одлука ЈН

Правилник о ближем уређивању поступка Јавне набавке у ЈКП ”Чачак” Чачак

Одлука Надзорног одбора о ближем уређивању поступка Јавне набавке у ЈКП ”Чачак” Чачак

16.03.2017. Обавештење о закљученом Уговору - ХТЗ Опрема

Обавештење о закљученом Уговору

03.03.2017. Обавештење о закљученом Уговору - Набавка услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима

Обавештење о закљученом Уговору

01.03.2017. Одлука о додели уговора - Лична заштитна средства

Одлука о додели Уговора

22.02.2017. Одлука о додели уговора - Набавка услуге мерења граничне вредности продуката сагоревања у димним гасовима

Одлука о додели Уговора

17.02.2017. Измењена конкурсна ЈН 03-МВД/ 2017 - Набавка личних заштитних средстава

Измењена конкурсна ЈН 03МВД / 2017

17.02.2017. Питања и одговори - Лична заштитна средства

Питања и одговори – Лична заштитна средства

14.02.2017. Питања и одговори - Јавна набавка ХТЗ опреме

Питања и одговори – Јавна набавка ХТЗ опреме

10.02.2017. Јавна набавка ЈН 03-МВД/ 2017 - Набавка личних заштитних средстава

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде