Контакт

Јавно комунално предузеће за грејање ”Чачак” Чачак

32102 Чачак, Скадарска 17

Телефони:

032 322-618 – Централа 032 53 73 116 – Градска топлана 032 310 652 – Шумадија 032 357 152 – Љубић кеј


Бесплатан контакт за рекламације:

0800 102 032

marija.radovic@jkpcacak.co.rs


Диспечер:

032 320 666