ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАЖЊЕЊУ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ 2020. ГОД.

 

Поштовани корисници,

 

Обавештавамо вас да се у периоду од 18. 05. до 25. 08. 2020. год,  по потереби а на Ваш захтев може вршити пражњење система централног грејања у вашим зградама.

Пражњењe система уз посебно попуњен Захтев може се вршити у случају реновирања стана, замене радијаторских вентила или у случају санације хаварије на кућном делу иснталације.

Формулар Захтева можете преузети ОВДЕ,  на благајнама предузећа у Улици Филипа Филиповића 2 и на Љубић кеју Улица Книћанинова 46, дирекцији Скадаска 17 или код ваших управника.

Попуњен Захтев предаје се на благајнама предузећа, дирекцији или на мејл адресу предузећа poslovni.sekretar@jkpcacak.co.rs

Захтев можете поднети лично (власник стана) или преко скупштине станара и управника зграде.

Пражњење система вршиће се у року од 3 – 5 дана од предаје Захтева,  и о томе ће бити истакнуто обавештење на огласној табли или на улазу зграде. Списак испражњених зграда редовно ће се ажурирати на сајту предузећа.

Услуга пражњења система у износу 1.500,00 дин. плаћа се уз рачун грејања или преко рачуна скупштине станара уз посебну фактуру.

Информација о поновном  пуњењу система биће благовремено истакнута на огласној табли или на улазу зграде.

Spisak praznih zgrada možete preuzeti OVDE.