Одлука

Одлука

о одлагању грејне сезоне

Одлука

о формирању саветодавног тела у ЈКП за грејање „ЧАЧАК“ЧАЧАК

Одлука

о утврђивању висине накнаде за прикључење на систем даљинског грејања

Одлука

о давању сагласности на одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима

Обавештења

Обавештење

Корисницима услуга грејања који до 28.05.2020.године измире укупан дуг по обрачуну

Наредба

Увођење двадесеточасовног дежурства ради обезбеђења објеката ЈКП ”Чачак” Чачак

Обавештење

Oбавештење о престанку рада шалтера и непосредног рада са странкама ЈКП ”Чачак” Чачак

Обавештење

Oбавештење о престанку наплате на шалтерима ЈКП ”Чачак” Чачак

Обавештење

Oбавештење због настале ситуације у којој се нашла цела наша земља

Обавештење

Прикључење нових зграда..

Обавештење

Потрошња топлотне енергије по објектима у грејној сезони 2019/20..

Саопштење

Саопштење са састанка у Министарству рударства и енергетике о начину очитавања мерних уређаја.

Обавештење о очитавању мерних уређаја

Обавештење Министарства рударства и енергетике о начину очитавања мерних уређаја.

Режими рада даљинског топловода и блоковских котларница

Почетак грејне сезоне 2017/18.

Грејна сезона 2017/2018.год. успешно је стартовала 07.10.2017.године без већих техничких проблема дистрибутивног система, захваљујући ефикасној припреми грејне сезоне.

Извршене активности у циљу припреме грејне сезоне 2017/2018. године

Након завршетка грејне сезоне 2016/2017. год, у летњем периоду, а у циљу успешног стартовања грејне сезоне 2017/2018.год, запослени у Техничком сектору ЈКП „Чачак“ Чачак…

УПУСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ МОЈ РАЧУН

Апликација „мој рачун“ доступна је на сајту ЈКП „Чачак“ Чачак од 25.09.2017. гиодине

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ГРЕЈАЊА О ПРОМЕНИ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА

Обавештавамо кориснике који желе да се прикључе на систем грејања да је висина накнада за прикључење на систем грејања смањена…

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИКА О ПРИМЕНИ ЦЕНЕ УСЛУГА ГРЕЈАЊА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018 ГОДИНА

Обавештавамо кориснике услуга грејања да се цена топлотне енергије за грејну сезону 2017/2018 годину неће мењати.

Обавештење очитавање Контролори

На основу Закона о енергетици („Сл. гл. РС“ бр. 145/2014) и других позитивних прописа који регулишу ову материју …..

Радови на Градској толпани и Топлани Шумадија

У Градској топлани и у Топлани Шумадија вршен је инспекцијски преглед од стране надлежног органа. Испитивани су котлови на притисак, а и извршена су одређена мерења дебљина цеви котла.  Свих пет котлова испунило је захтев за испитним притиском.

Радови на Топлани Љубић кеј

На  топлани Љубић кеј увелико се изводе радови на партерном уређењу дворишта топлане.

Извештај о завршеној грејној сезони 2016/17

Грејна сезона 2016/17 почела је 03.10.2016.године, а планирани завршетак је око 20.04.2017.године.