Порески идентификациони број – ПИБ 100890562
Матични број 7576382
Назив фирме ЈКП ”Чачак” Чачак
Име и презиме овлашћеног лица Данко Ћаловић
Подаци о седишту Чачак
Општина Чачак
Место Чачак
Назив улице Скадарска број 17
Кућни број (број и слово) III спрат
Број телефона 032 322-618
Број факса 032 322-618
Купац добављач Купац и добављач
Обвезник ПДВ-а ДА
Назив фирме Делатност
ЈКП ”Чачак” Чачак 3530 – Снабдевање паром и климатизација
Назив банке и место Број текућег рачуна
Banca Intesa, Чачак 160-8092-50
HALK Banka Чачак 155-1744-16