Директор сектора општих и правних послова
Марина Лазовић
marina.lazovic@jkpcacak.co.rs
032/ 322-618
032/ 322-254