Списак запослених радника и овлашћених за теренску контролу

ID

Име и презиме запосленог

Радно место

1

Авић Драган

Руководилац котловског постројења са АТК

2

Бојовић Бранимир

Заваривач I групе

3

Ћаловић Данко

директор

4

Ћаловић Сања

Пројектант машинских инсталација

5

Ћурчиц-Сатарић Весна

Шеф рачуноводства

6

Давидовић Мирјана

диспечер

7

Гостиљац Радован

Виши референт за рад са грађанима

8

Грчић Љињана

Референт за рад са корисницима на терену

9

Илић Милан

Заваривач I групе

10

Јевтовић Соња

Шеф службе техничке припреме и ПП заштите

11

Кандић Владимир

Шеф службе изградње и оджавања

12

Којић Драган

Руковалац котловског постројења са АТК

13

Новаковић Марина

Директор сектора општих и правних послова

14

Лазовић Видан

Дистрибутер топлоте II групе

15

Љујић Филип

Аутоматичар-електричар

16

Љујић Марко

Прецизни механичар-инструменталац

17

Мајсторовић Милинко

Монтер централног грејанја I групе

18

Матијевић Никола

Референт за рад са корисницима на терену

19

Муњић Слађана

Референт  принудне наплате и одбране

20

Недељковић Слободан

Референт принудне наплате и одбране

21

Нићифоровић Милан

Програмер-одржавалац информационог система и АОП-а

22

Николић Марко

Руковалац котловског постројења са АТК

23

Николић Славомир

Дистрибутер топлоте II групе

24

Минић Јелена

Референт за јавне набавке

25

Пешаковић Вера

Књиговођа аналитичар

26

Пешић Мирослав

Руковалац котловског постројења са АТК

27

Петковић Милован

Дистрибутер топлоте II групе

28

Петровић Славица

Главни благајник

29

Петровић Јелица

Референт за рад са корисницима на терену

30

Поповић Драган

Набављач-возач

31

Пријовић Војо

Руковалац котловског постројења са АТК

32

Рабреновић Слађана

благајник

33

Радановић Гордана

Секретарица директора

34

Радосављевић Милутин

Заваривач I групе

35

Радовановић Небојша

Аутоматичар-електричар

36

Рајичић Драган

Руковалац котловског постројења са АТК

37

Рамовић Вера

Виши референт за рад са правним лицима

38

Рсовац Саша

Дистрибутер топлоте II групе

39

Срнић Милан

Руковалац котловског постројења са АТК

40

Стојановић Душко

Пословођа службе производње и дистибуције топлоте

41

Тепчевић Бобан

Пословођа службе изградње и одржавања

42

Терзић Радован

Руковалац котловског постројења са АТК

43

Тодоровић Тања

Директор сектора економских послова

44

Томовић Љубисав

Руковалац котловског постројења са АТК

45

Тороман Душан

Руковалац котловског постројења са АТК

46

Трифуновић Саша

Виши референт за рад са грађанима

47

Вaсиљевић Милош

Дистрибутер топлоте II групе

48

Васовић Милић

Референт за енергенте и репроматеријал

49

Виторовић Јерослав

Службе производње и дистрибуције топлоте

50

Властелица Раде

Шеф службе аутоматике, управљања и електро одржавања

51

Вујадиновић Никола

Руковалац котловског постројења са АТК

52

Живковић Рашо

Монтер централног грејања I групе

53

Шипетић Михаило

Дистрибутер топлоте II групе

54

Радовановић Миленко

Аутоматичар-електричар

55

Топаловић Дарко

Дистрибутер топлоте II групе

56

Васовић Предраг

Груповођа-водећи монтер централног грејања

57

Штрбац Миљан

Директор техничког сектора

58

Томић Милисав

Технолог за хемиј. Прип. Грејног флуида, реф.за без. И здравље на раду и ППЗ

59

Василић Бојан

Монтер централног грејања II групе

60

Пантовић Радојица

Шеф службе наплате

61

Белић Радомир

Референт за рад са правним лицима

62

Сталовић Марија

Референт принудне наплате и одбране

63

Ђуровић Марија

Рачуноводствени референт

64

Рсовац Јасмина

Набављач-возач

65

Тороман Драгана

Технолог за хемиј. Прип. Грејног флуида, реф.за без. И здравље на раду и ППЗ

66

Јаковљевић Марко

Виши референт аналитике купаца

67

Павловић Бранка

Шеф правне службе

68

Капларевић Милан

Дистрибутер топлоте II групе

69

70

Милошевић Светлана

Шеф службе производње и дистрибуције

71

Милојевић Иван

Пројектант машинских инсталација

72

Лечић Раденко

Диспечер

73

Бојовић Весна

благајна

74

Петковић Филип

Дистрибутер топлоте II групе

75

Штрбац Мирела

Гређевински техничар-пројектант

76

Рајић Катарина

Курир-хигијеничар

77

Мирковић Анита

Референт за рад са корисницима на терену

78

Вуковић Маријана

Хигијеничар-курир

79

Златановић Ненад

благајник

80

Тепчевић Дејан

Дистрибутер топлоте II групе

81

Бодић Слободан

Дистрибутер топлоте II групе

82

Митровић Александра

Секретарица директора

83

Куљанин Рајка

Виши референт аналитике купаца

84

Каранац Марина

Рачуноводствени референт