ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАЖЊЕЊУ КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ 2021. ГОД. 

 

 Обавештавамо вас да се у периоду од 17. 05. до 27. 08. 2021. год, по потереби а на Ваш захтев може вршити пражњење кућне инсталације грејања у вашим зградама. 

Формулар Захтева можете преузети ОВДЕ, на благајнама предузећа у Улици Филипа Филиповића 2 и на Љубић кеју Улица Книћанинова 46, дирекцији Скадаска 17. 

Попуњен Захтев предаје се на благајнама предузећа, дирекцији или на мејл адресу предузећа poslovni.sekretar@jkpcacak.co.rs 

Захтев можете поднети лично (власник стана, фирма) или преко скупштине станара и управника зграде. 

Пражњење кућне инсталације вршиће се у року од 3 – 5 дана од предаје Захтева, и о томе ће бити истакнуто обавештење на огласној табли или на улазу зграде. Списак испражњених кућних инсталација централног грејања редовно ће се ажурирати на сајту предузећа. 

Услуга пражњења инсталације у износу 1.500,00 дин. плаћа се по извршењу услуге и добијању информације за уплату. 

Информација о поновном пуњењу система биће истакнута на огласној табли или на улазу зграде.